EXCEL单元格颜色的设置vba代码及颜色对照
2018-06-08 11:45:35    来源:   评论:0 点击:

Cells(1, 1) Font ColorIndex = 3 & 39;字的颜色号为3 红色Cells(1, 1) Interior ColorIndex = 3 & 39; 背景的颜色为3 红色Cells(2, 1) Font Color = RGB(0, 255, 0) & 39;字的颜色绿色Cells(2
Cells(1, 1).Font.ColorIndex = 3 '字的颜色号为3 红色
Cells(1, 1).Interior.ColorIndex = 3 ' 背景的颜色为3 红色
Cells(2, 1).Font.Color = RGB(0, 255, 0) '字的颜色绿色
Cells(2, 1).Interior.Color = RGB(0, 0, 255) '背景的颜色蓝色

颜色对照:下载附件 
vba自动变色:下载附件
 

相关热词搜索:颜色 单元 代码

上一篇:超好用的局域网传送文件方法
下一篇:最后一页

分享到: 收藏